automatizacija

automatizacija
automatizacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Toks veiklos formų įvaldymas, kai sąmoningas veiksmų reguliavimas nereikalingas, nes yra susiformavęs įgūdis. Skaitymo, rašymo, praktinio darbo ir kiti veiksmai susideda iš dviejų funkcijų – reguliuojamosios (sensorinės) ir vykdomosios (motorinės). Iš pradžių veiksmus reikia sąmoningai reguliuoti atsižvelgiant į tikslą ir sąlygas. Sąmoningai kartojant reguliuojamus veiksmus, jie automatizuojasi. kilmė gr. automatos – savaeigis, savaiminis

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • automatizacija — automatizácija (automácija) ž DEFINICIJA 1. tehn. postupci kojima se smanjuje udio ljudskoga rada u suvremenoj proizvodnji, dok se uporaba strojeva povećava 2. isključenje kreativnosti u onome što se obavlja kao posljedica trajne navike ili dugog …   Hrvatski jezični portal

  • automatizácija — (automácija) ž 1. {{001f}}tehn. postupci kojima se smanjuje udio ljudskoga rada u suvremenoj proizvodnji, dok se uporaba strojeva povećava 2. {{001f}}isključenje kreativnosti u onome što se obavlja kao posljedica trajne navike ili dugog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. automation; automatization vok. Automation, f; Automatisation, f; Automatisierung, f rus. автоматизация, f pranc. automatisation, f …   Automatikos terminų žodynas

  • projektavimo automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. automation of project; design automation vok. Automatisierung der Projektierung, f; Entwurfsautomatisierung, f rus. автоматизация проектирования, f pranc. automatisation de conception, f …   Automatikos terminų žodynas

  • technologijos automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. automation of technology vok. Automatisierung der Technologie, f rus. автоматизация технологии, f pranc. automatisation de technologie, f …   Automatikos terminų žodynas

  • topologijos projektavimo automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. layout automation vok. Automatisierung des Layoutentwurfs, f; Layoutentwurfsautomatisierung, f rus. автоматизация разработки топологии, f pranc. automatisation de conception de la topologie, f …   Automatikos terminų žodynas

  • perkėlimų tarp operacijų automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. interequipment automation vok. Automatisierung von Handhabeoperationen zwischen den Arbeitsgängen, f rus. автоматизация межоперационных транспортных операций, f pranc. automatisation d opérations de …   Automatikos terminų žodynas

  • įstaigų automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. office automation vok. Büroautomation, f; Büroautomatisierung, f rus. автоматизация конторских работ, f; автоматизация учрежденческой деятельности, f pranc. automatisation de bureau, f …   Automatikos terminų žodynas

  • gamybos automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. factory automation vok. industrielle Automatisierung, f; Produktionsautomatisierung, f rus. автоматизация производства, f pranc. automatisation de production, f …   Automatikos terminų žodynas

  • proceso automatizacija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. process automation vok. Prozeßautomatisierung, f rus. автоматизация процесса, f pranc. automatisation de procédé, f …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”